Hoogvliet

Op de huidige locatie was een voormalig zorggebouw uit 1989 gevestigd met 1 bouwlaag (1.155 m2 BVO). Deze locatie is in op dit moment in gebruik door leegstandsbeheer. Perceelgrootte 2.664 m2 Zakelijk recht is erfpacht lopend tot 2086. Canon is afgekocht tot 2037. Het plan is om deze locatie totaal te herontwikkelen voor wonen, waarin zorgappartementen evt. worden ingepast in het nieuwe ontwerp voor een woontoren (sloop/nieuwbouw). Op dit moment zijn er ca. 25 studio’s van ca. 17 m2 gevestigd in het hoofdgebouw.